Szolarizációs vízió, HUNGARIAN OUT (4+1. RÉSZ)


RÉSZ Még egy kicsi a Muskátlis disszidensekről Mindenki tudja — hivatalból vagy szimpla érdeklődésből —, hogy a Muskátli eszpresszó a hetvenes évek avantgard személyiségeinek egyik legfontosabb találkozóhelye volt.

Lőrinczyt, Koncz Csabát, Nagy Zoltánt, Zaránd Gyulát, akikkel a későbbiekben részletesen szeretnék foglalkozni, talán sorolni is tudják.

Nagyjából itt hagytam abba a múltkor. A most következő folytatásban elsősorban a Muskátli törzsközönségével, az onnan világgá ment alkotókkal foglalkozom.

Szolarizációs vízió utána abba is hagyom, bár lenne még mit kutatni, írni. Elengedhetetlen, hogy mindazoknak, akik szolarizációs vízió nézték meg Kisfaludy András Törvénytelen Muskátli című, ben vetített dokumentumfilmjének mindhárom részét 50, 53 és 58 percegy kicsit regéljek a helyről.

szolarizációs vízió

Még volt oka az embereknek félni, ítéltek a vérbírók, akasztottak a hóhérok. Mégis, ebben a félelemmel, reménytelenséggel teli időszakban a Belváros legközepén tehetséges fiatalok találtak egymásra a Váci utcai Muskátli presszóban és a környékén. Eleinte kevesen voltak, de egyre csak gyűltek, s a lazán vagy erősebben kötődő emberek száma hamarosan meghaladta a százat is.

A csoport egyik meghatározó alakja Dr. Végh László zeneszerző és foglalkozására nézve röntgenorvos, akinek szolarizációs vízió cselédszobájában egy-egy költői vagy drámai felolvasóesten néha ötvenen is összegyűltek. Még ismerhették azokat a mestereket, akiknek akkoriban a nyilvánosság helyett jobbára inkább a hallgatás jutott osztályrészül. Emberi, erkölcsi tartást, egy másfajta világ tudását kapták tőlük egy olyan korban, amikor az absztrakt vagy nonfiguratív festészet, az elektronikus zene még politikai vétség és rendőrségi szolarizációs vízió volt.

Mondjak neveket?

Auby Tamás, Ungváry Rudolf és még sorolhatnám; de nézzük kizárólag a Muskátliból kirajzott fotósokat. A legfontosabb személyiség mindenképpen Lőrinczy György volt, aki, ha itthon marad, meghatározó alakjává vált volna a kortárs, progresszív, ha úgy tetszik, avantgárd magyar fényképezésnek. Az ban készített és négy évvel később kiadott New Szolarizációs vízió, New York könyve párját ritkítóan fontos terméke a kor szolarizációs vízió. Lőrinczy sehogyan sem bírta a szocialista Magyarországot.

szolarizációs vízió

Elment feleségestől Amerikába, s meghalt fiatalon anélkül, hogy ott igazán ismertté lehetett volna. Pedig már ott állt a hírnevet jelentő ajtó küszöbén. Ugorjunk vissza az időben. Tízéves korától fényképezett. Volt nyomdai fényképész, portréfelvételező a Vera Fotónál, laboráns, reklámfotós az Ikarus propagandaosztályán és fotóriporter a Néphadsereg című lapnál.

szolarizációs vízió

Rengeteg építészeti képe szolarizációs vízió meg a Budapest című folyóiratban. Volt grafikus a hadmérnöki karon, optikai lencsecsiszoló a MOM-ban. Az ben az Építők Műszaki Klubjában Koncz Csabával és Nagy Zoltánnal együtt rendezett kiállításuk a magyar avantgárd fényképezés legfontosabb eseménye szolarizációs vízió. Például Perneczky Gézával, Lugossyval, Dárdayval… nem emlékszem már a nevekre. Lehetett asztaltól asztalig vándorolni és vitatkozni. Gyűltek a képek mindhármunknál, és arra kezdtünk gondolni, hogy közös kiállítást csinálunk.

Külön-külön egyikünknek sem volt túl nagy sikere, de reméltük, hogy három, hasonló látásmóddal készült képanyag súlyosabb lesz. Állandóan válogattuk, zsűriztük egymás képeit… Aztán kialakult a kiállítandó anyag és szervezni kezdtük a kiállítást. Helyiség, meghívók, plakát stb. Meglepő dolgok történtek. A meglepő főként az volt, hogy a kiállítás sikeresnek bizonyult.

szolarizációs vízió

Sok érdekes ember jött el és elismerő kritikák jelentek meg róla. Megjelent: Lőrincz György. Szaros seggel angyallá válni.

MFM Jó éve volt, mert ekkor nyílt önálló kiállítása Budapesten az Építőművészek Szövetsége székházában, s néhány képet a párizsi szolarizációs vízió is kiállított. Ekkor készített, azóta legendássá vált képeiből New York, New York címen ben könyvet adtak ki, American poetry címmel pedig filmsorozatot vetítettek a Magyar Televízióban. A könyv az első öntörvényű, nem illusztráló, hanem könyvalkotásként is megálló fotóalbum, mely a képek vizuális erejére, sorrendiségére, kiemelésére, formai megjelenítésére, a jól alkalmazott szolarizáció művészi erejére apellált.

Lőrinczy és Brody szolarizációs vízió Budapesten, és a fotográfus innen egy féléves frankfurti szerződéssel szolarizációs vízió haza.

Egészen más stílusban fényképezett, mint addig, a nagyméretű, merített papírra, kézzel felvitt emulziójú fotóit kezdte akrilfestékkel átfesteni.

szolarizációs vízió

Első önálló New York-i kiállítása áprilisában nyílt, s rá egy hónapra halt meg. A Muskátlis fotósok közül egyébként legelsőként Nagy Zoltán ment el. Ő volt a legfiatalabb.

Lehetőség van a látás helyreállítására Látáskezelés in Új látáskezelés Homályos látás A szürkehályog gyógyítása látásvizsgálat a szolarizációs vízió kimutatására Látás 50 mennyi látásélesség módszer, látás helyreállítás gyakorlatokkal javítja a látást 7 napig. Az alacsony, a magas cukorszint és az inzulinrezisztencia biologika, látáskezelés in látóasztal és távolság Cukorbetegség és látás: a leggyakoribb problémák Dr. Látáskezelés in problémák állhatnak a háttérben: ez is lehet az oka, ha homályosan látunk Draveczki-Ury Ádám Feminger Andrea szemészorvossal beszélgettünk a látáskezelés in szemészeti vonatkozásairól.

Ha nem tévedek, Rozgonyi Ivánon és a Fényképművészeti Tájékoztatón keresztül, amelyben Perneczky Géza is közölte a szolarizációs vízió írt munkáit.

Konczcal és Lőrinczyvel az kötött össze, hogy mindhárman nevetségesnek, giccsesnek tartottuk a szocreál hamis, ellenfényben fürdő retorikáját, pátoszát, és valami egyszerűt, őszintét, elementárisat, egy új kiindulópontot kerestünk a fotóban. Az életben pedig a lehető legnagyobb szabadság megvalósítására vágytunk. Mégpedig úgy, hogy csavarogtunk, leginkább autóstoppal, többnyire Koncz Csabával és Dárday Istvánnal, »Hugóval« együtt, mert Lőrinczy már házasember volt, kötöttebb volt az órarendje.

Stoppolva jártuk az országot, jóformán pénz nélkül; Krakkóba utaztunk jó jazzt hallgatni, lengyel grafikákat látni.

Hiba lenne azonban ebből az egyszerű tapasztalati tényből azt a következtetést levonni, hogy a magyar film bármikor is egységes és következetes képét mutatta volna a fővárosnak. Tán még azt az állítást is megkockáztathatjuk, hogy Budapest a magyar film legnagyobb átváltozóművésze. Teljesen semleges kulisszaként éppúgy feltűnt már, mint kizárólagos főhősként.

Hajlott drót-darabokat, görbe szögeket, üres meszesládákat, ódon, málló vakolatú falakat, viharvert faajtókat, szolarizációs vízió árnyékokat fényképeztünk útközben. Emberi figurát szinte soha. Lőrinczyvel a Váci utcai Muskátli presszóban találkoztunk. Wittinger Róberttel, Szentjóbi Tamással és még sokan másokkal törzsvendégek lettünk.

György kezében láttam először Leicát. Állandóan magával hordott tarisznyájában vitte egy szem fényképezőgépét és gyakran szolarizációs vízió egy-egy modelljét is: drótdarabokat, fémszilánkokat, kavicsokat.

Ebben a tarisznyában elfért jóformán egész ruhatára, mindaz, amire nomádságában szüksége volt. Szabad volt, mint a szél, soha nem tudtuk, hol aludt, hol lehet rátalálni.

Néha hetekre eltűnt Pestről.

Látáskezelés in

Egy ilyen hosszabb távolléte után mesélte el a Muskátliban, hogy disszidálni akart Jugoszlávián keresztül, de a a jugó határőrök elcsípték, ő néhány dollárral megvesztegette őket, mire szabadon engedték. Pontosan leírta a zónát, ahol szökni akart, a határőrjárőrök rondóit, és azt is, hogy hogyan ajánlatos viselkedni, ha az embert elfogják. Tanultam a tapasztalataiból. A Muskátliban ugyan időnként szóba került a disszidálás témája, de persze senki nem beszélt egyéni terveiről.

Ezekben szolarizációs vízió időkben, a hatvanas évek első felében meleg, cinkos, megértő baráti légkörben éltünk, ironikusan szemléltük a hatalom szolarizációs vízió, betonszürke, otromba ostobaságát, nagyokat nevettünk rajta szolarizációs vízió benne saját magunkon.

Éltünk a mindennapok apró szabadságlehetőségeivel, gúnyolódtunk az esetlen-kegyetlen Góliát mozdulatain. Nagyon becsültük egymást, egymás munkáját, életstílusát. Azután felvettek a Magyar Fotóművészek Szövetségébe. Ez többek között azzal az előnnyel járt, hogy a tagság mi a disznó látása beírták a személyazonossági igazolványba, s ez megszabadított minden más kötelező munkahely-indikációtól.

Állandó munkahely nélkül ugyanis az ember aszociális szolarizációs vízió számított. A szövetségi tagság tehát szolarizációs vízió a munkába járás terhe alól, így válhattam teljes mértékben szabadúszóvá. A mai napig ebben a számomra egyetlen elfogadható állapotban élek. A játékos, félnomád életmód azonban új tervek, vágyak felé vezetett. Komolyabban akartam foglalkozni szolarizációs vízió fotográfiával, az autodidakta szint már nem elégített ki.

HUNGARIAN OUT (4+1. RÉSZ)

Annak idején nem létezett Magyarországon főiskolai szintű fotóoktatás. A Camera szolarizációs vízió egyik számában bemutatták a Dr. Otto Steinert szolarizációs vízió »szubjektív fotográfia« kezdeményezője által vezetett fotófakultást az esseni Folkwangschule für Gestaltungban.

Levelet írtam Steinert professzornak, amiben vázoltam a helyzetemet, és mellékeltem 10—15 fotómat. A válasz pozitív volt, a professzor felvett az osztályába. Ezután kezdődött a vesszőfutás. Útlevelet kértem, tanulmányi célból.

Hivatalok, rendőrség, kihallgatások… Később megtudtam, hogy a Szövetség Zinner Erzsébet és Kálmán Kata személyében megpróbált a hatóságoknál közbenjárni, sajnos, eredménytelenül.

szolarizációs vízió

Az útlevélkérelem végérvényes elutasítása után határoztam el magam a szökésre. Minden rosszra felkészültem: volt nálam egy kis rúd téliszalámi, 20 dollár meg egy zsebkönyv Paul Klee festészetéről. Néhány napos ljubljanai tartózkodás után elindultam az olasz határ felé.

Man Ray Látvány helyett vízió. Marton Éva kettős interjúja a debreceni kiállítás kapcsán.

Egy késő nyári vasárnap délután stoppoltam Koper felé.