Látvány a tagankán


Magyar Ifjúság, Hiába élt még elevenen bennem a karmes­terverseny emléke, nem bíztam a rendezőverseny sikerében. Tartottam tőle, hogy a televízió nem­zetközi rendezőversenyének — győztese bárki is legyen - vesztese mindenképpen a zene lesz.

 • Koltai Tamás: Fénysugár az éjszakában Jurij Ljubimov — halálára
 • Homályos látás és köd a fejben
 • В сущности, Олвин обрел свободу взрослого человека за много лет до наступления установленного срока.
 • Rossz látási távcső
 • Látvány és gondolat (A moszkvai Szatíra Színház vendégjátéka) | kotottpalyan.hu
 • Más látás plusz
 • Он обратил свои мысли к небу.

Né­mely hazai - különösen a könnyűzene területén szerzett - rossz tapasztalatunkat általánosítva berzenkedtem, hogy az ifjú rendező-titánok képi és technikai tnűvészkedése uralja majd a kép­ernyőt és a zene majd csak ürügyül szolgál a magukmutogatáshoz.

Valamennyi fiatal rendező őszintén és mélyen tisztelve és sze­retve a zenét, példás művészi alázattal, ígéretes, vagy éppenséggel máris meggyőző, kiforrott tehet­séggel közelítette és oldotta meg feladatát. El­évülhetetlen érdemük van abban, hogy sok ezer televíziónéző számára valósággá vált a műsor nagyszerűen kitalált címe, hogy látvány a tagankán ezer televízió­­néző számára a látvány hallhatóvá tette a zene lényegét, igazi szépségeit, hogy sok ezer televízió­­nézőt a zene hallgatóivá formáltak, hogy gyara­pították velük a komoly zene kedvelőinek táborát.

A műsor újat tudott adni azoknak a televízió­­nézőknek is, akiket mór eleve a komoly zene sze­­retete ültetett a képernyő elé. Nagyon nagy hiba lenne, ha azt várnánk el a televíziónézőktől, hogy tisztában legyenek a kameraállásokkal és mozgásokkal, a képkivágásokkal és a képvágás­sal, a montázzsal és filmkészítés egyéb technikai­szakmai sajátosságával.

látvány a tagankán

De ha megismerik, hogy egy-egy rendező mivel és mennyivel erősítheti, vagy mivel és mennyivel gyengítheti egy adott mű televíziós hatását, az csak hozzásegíti a nézőket, hogy tudatosabban és értőbben nézzék a televí­ziót, hogy könnyebben és biztosabban jussanak el egy-egy műsor lényegéhez.

Különösen azok számára adott ebben a vonatkozásban is sokat ez a rendezőverseny, akik megnézték előtte Hor­váth Ádám tévénézők számára készített ren­dezőiskoláját. Megjegyzem, igazán célszerű lenne ezt a sajátos televíziós ismeretterjesztő műsort, ezt a nézőiskolát hasonló színvonalon kiterjeszteni egyéb műfajokra és egyéb televíziós szakterüle­tekre, például az operatőrökre is! Hogy mindennek ellenére mégsem maradékta­lan a műsor miatt érzett örömöm, látvány a tagankán a zsűri okozta csalódásnak tudom be.

Amennyire dicsé­retes mértéktartás és szerénység jellémezte a ver­senyző fiatal rendezőket, annyira fontoskodó és bőbeszédű volt némelykor a zsűri egyes tagjainak magyarázgatása. Mintha a nagy tekintélyű nem­zetközi zsűri némely tagja a versenyzők sorozatos remekléseinek láttán mindenképpen szükségét látvány a tagankán volna annak, hogy saját felkészültségét és kiválóságát, sőt odavalóságát bizonygassa, való­sággal lebeszélték a képernyőről az egyes pro­dukciókat.

Az újra induló Ki mit tud? Bersényi Iván A katonalányok B. Azóta ezt a társulatot csak így emlege­tik: a Taganka. És azóta a Taganka a szovjet és az egyetemes színháztörténet lapjaira ke­rült.

 • Címlap » Látvány és gondolat A moszkvai Szatíra Színház vendégjátéka Látvány és gondolat A moszkvai Szatíra Színház vendégjátéka Debrecenben három éven belül két világhírű moszkvai színtársulat mutatkozott be: előbb Ljubimov Taganka Színháza a Tíz nap, amely megrengette a világot és a Csendesek a hajnalok színpadi adaptációjával vendégeskedett a Csokonai Színházban, most pedig november án egy másik jelentős moszkvai műhely, a Szatíra Színház Majakovszkij Poloskájával és Beau-marchais Figaro házassága című komédiáját adta elő.
 • Szemüveg találmánya szemészeti tudomány és technológia fejlesztése
 • Orvosi központok "Fedorov szemklinika A látószerv tumor patológiája Hogyan válasszuk ki a szemklinikát?
 • Veleszületett progresszív myopia
 • Látásteszt tagankán. Hogyan válasszuk ki a szemklinikát?
 • Ha látom a foltok látását
 • Világpolgár honfitársunk, akit ma is a világ számos nagy színháza és operája hív vendégrendezni, legkevésbé Oroszországban van otthon: a 36 éves Tagankára, amelyet egykor a szovjet tiltás- és tûréspolitikának köszönhetõen valósággal ostromolt a közönség, ma már inkább csak a sorozatos színháztulajdonlási botrányok idején figyelnek fel: „A tragikomikus az egészben az, hogy amit a kommunisták adtak, a demokraták vették el” – mondja Ljubimov, aki 40 darabot rendezett a Tagankán, elõadást pedig – köztük operákat is – a világ legnagyobb színpadain, a La Scalában, a Covent Gardenben, a Chicagói Operában látvány a tagankán másutt.

Amit Jurij Ljubimov maga is kitűnő színész és főiskolai tanár a frissen végzett színiakadémiai osz­tályával elkezdett, az azóta már a színházművészet közkiincséve vált.

A Ta­ganka ma már fogalom, mérce, s egyben látvány a tagankán ki­sugárzó erejű színházművé­szeti központ.

látvány a tagankán

Létrejötte óta nem ugyanaz többé a modern színház, mint meg­születése előtt volt. A Tagankáról és főrende­zőjéről, az előadások meg­álmodójáról és megalkotó­járól, Jurij Ljubimovról a magyar közönség eddig csak hallott vagy olvasott; azon kevés szerencsés szakmabe­li beszámolójából értesült, akiknek alkalmuk volt megtekinteni a színház egyik vagy másik előadá­sát.

Most, első külföldi látás áttétek során, a belgrádi Nemzetek Színháza találko­zóról jövet ahol egyébként nekik ítélték a Nemzetek Nagydíját és a BITEF, az évenként megrendezésre kerülő belgrádi színházi ta­lálkozó díját is hozzánk is ellátogattak három produk­ciójukkal. A Taganka tit­kának megfejtését végre az élő, eleven előadások alap­ján kísérelhettük meg.

Ha ugyan van itt bármi­féle titok.

Sosem értettem meg a gyermekeikről lemondani képes anyát, lenyűgözött az apa kitartása és helytállása, s közben árgus szemekkel figyeltem a gyereket, hogyan éli meg mindezt. Saját tapasztalatom nem lévén mindig is érdekelt, milyen lehet egy ilyen élethelyzet közelről.

A Taganka - ugyanis nem rejteget semmit stílusából, művészi hitvallásából, mód­szeréből, eszmeiségéből. Milyen színház?

Kultúra Zseblámpával ül a nézőtéren Dús, ősz haja egyenesre vágva, arca pirospozsgás, mozdulataiban erő és lendület. Jurij Petrovics Ljubimov kilencvenéves. Lehet, hogy kora alapján a világ legidősebb rendezője, de hogy szellemiségét, gondolkodását tekintve a legfiatalabbak egyike, abban biztos vagyok. Mondhatnánk: övé a Taganka. Negyvenöt előadásának ő a rendezője, de dolgozott másutt is a világban.

Olyan, amely tudatosan vállalja a szovjet-orosz színházművé­szet nagy eredményeinek folytatását. A színház elő­csarnokában négy portré függ elhozták magukkal a vendégjátékra is : Szta­­nyiszlavszkij, Vahtangov, Mejerhold és Brecht arcké­pe.

Nem véletlenül. A Ta­ganka vállalja Sztanyisz­­lavszkij lélektani realizmu­sát, Vahtangov úgynevezett fantasztikus realizmusát, Mejerhold agitatív-publi­­cisztikai, politikai plakát­színházát. És vállalja Brecht epikus-politikai szín­házát, s az elidegenítési ef­fektusokat is. Mindezeket vállalja — és továbbfejlesz­ti.

A Taganka bevallottan hatni akar a nézőre.

Beszélõ - március

Nem hiszi, hogy színház létezhet néző nélkül, s ha ez így van, nem engedheti meg, hogy a nézőt ne sodorja magával az előadásaival. Ilyen értelemben a Taganka népszínház; még legössze­tettebb látvány a tagankán is ügyelnek arra, hogy nézőik gondolatilag és érzelmileg pontosan követni tudják az előadást. Meglehet, hogy ezek- a gondolatok és érzel­mek szokatlanok, hogy Ljubimovék meghökkentően új nézőpontot találnak egy­­egy Csehov- Brecht- Gor­kij- vagy Shakespeare-mű látvány a tagankán.

Meglehet, hogy szokatlanok lesznek a díszletek, a fény- és hang­effektusok, a színészek já­tékstílusa.

látvány a tagankán

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a né­ző nem tudja pontosan, mit akar mondani a színház. Mert a Tagankában a né­ző is játszótárs. Vagy úgy, mint a Tíz nap, amely meg­rengette a világot előadása előtt, amikor az érkezőknek vörös kokárdát tűztek a mellükre, s jegyüket szu­ronyvégre tűzik a bejárat­nál az Auróra matrózai.

Vagy úgy, mint a Hamlet­­ben, ahol a sírásók meg a darabbeli csepűrágó színtár­sulat színészei ,ki-kikacsin­­tanak a nézőkre, s Hamlet is időnként nekünk, nézők­nek vallja meg szorongá­sait, düheit, elkeseredettsé­geit. Vagy pedig úgy, mint a Csendesek a hajnalok előadásán, ahol a nézőket a háborús légitámadásokat idéző fültépő szirénazúgás szólítja a nézőtérre.

15 OPTIKAI CSALÓDÁS AMI TESZTELI AZ AGYADAT! (GONDOLKODTATÓ ILLÚZIÓK) só a látás helyreállításához

A hozzánk eljutott há­rom előadásuk nem új pro­dukció: a Tíz nap De ezek ma is műsoron levő, élő, friss előadások, s a mindenkori néző olyan élményt kap, mintha látvány a tagankán pre­mieren ülne. Ez is az egyik titka a Tagankának: pro­dukcióik nem fáradnak el, technikailag és műszakilag éppoly tökéletesen őrzik az előadás minden mozzana­tát, mint a színészi látvány a tagankán, a rendezői mondanivaló leg­kisebb rezdüléseit is. Azt szokták mondani: a Taganka rendezői színház, Ljubimov színháza.

Ez igaz. De sosem lehetett volna azzá ez a színház, amivé lett, ha Ljubimovnak nin­csenek mindent tudó színé­szei, akik számára egész egyszerűen nem létezik megoldhatatlan feladat.

Main navigation

S az is igaz, hogy minden produkcióban a társalkotók egész sora vesz látvány a tagankán, a díszlettervezőtől a fővilágo­sítóig, a dramaturgtól a maszkmesterig. A színház, amelyben végül látvány a tagankán a végsőkig kidolgozott tech­nika, s a vaskövetkezetes­séggel megvalósított rende­zői koncepció egyetlen célt szolgál: eszmeileg-politikai­­lag elkötelezett művészek­nek az életről, a világról, a világ nagy kérdéseiről, az emberről, az emberségről, a forradalomról, a hősies­ségről, a szerelemről és még ezernyi másról felgyülem­lett közérdekű mondani­valóját akarja közvetíteni játszó- és alkotótársának, a nézőnek.

látvány a tagankán

Ha a Tagankának van titka, akkor a titok ez.