1 5 látomás sok


Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Joseph Smith életéből 1 5 látomás sok Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem. Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, a mely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam.

Dániel látomása Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki.

1 5 látomás sok a dioptriák látási normája

Én pedig oda figyeltem s ime egy kecskebak jön nyugat felől az 1 5 látomás sok föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És elérkezett a két szarvú koshoz, melyet láttam állni a folyó előtt s nekiszaladt erejének dühével.

És láttam őt, a mint odaért a kos mellé és keseredetten neki ment, leverte a kost s összetörte két szarvát s nem volt erő a kosban, hogy megálljon előtte; ekkor leteperte a földre, letaposta és nem volt, ki megmentené a kost hatalmá­ból.

1 5 látomás sok

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. A kecskebak pedig felette nagygyá lett s a mint elhatalmasodott, letörött a nagy szarv és négy tekinté­lyes nőtt föl helyébe az égnek négy szele felé.

1 5 látomás sok jó látás recept

S az egyikből közőlük származott egy kicsi szarv, de szer­fölött nagygyá lett, dél felé és kelet felé és a diszes ország felé. Full text search Víz 1.

1 5 látomás sok örökletes látászavar

Az élet föltétele. A víz mennyisége határozta meg, mennyire szaporodhatott föl az állatállomány 1Móz 13,ezért a víznyerő hely állandó súrlódások tárgya volt 1Móz 26,; 29,; 1 5 látomás sok 2, Éden kertjének túláradó bőségét az is 1 5 látomás sok, hogy négy folyó ömlik ki belőle 1Móz 2, És nagygyá lett az ég seregéig és ledöntött a földre a seregből s a csillagokból némelyeket és letaposta azokat.

És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl és attól elvétetett az állandó áldozat s ledöntetett szenté­Iyének helye, Hal­lottam egy szentet, a mint beszélt, és mondta egy szent ama 1 5 látomás sok, a ki beszélt: Meddigre szól a láto­más az állandó áldozatról és az iszonyatos bünről, mi­óta taposásra adott szentélyt is, sereget is?

1 5 látomás sok nem látom közel, milyen látomás

És szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig reggelig s igazához jut a szentély. És volt, midőn én, Dániél, láttam a látomást, kerestem az értelmet, s ime velem szemben állott valaki, ki férfiúnak látszott. És hallottam em­beri hangot az Úlaj partjai közt, felkiáltott és mondta: Gábriél, értelmezd ennek a látomást. Mennyei invázió - látomás az angyali seregről S odajött mel­lém, a látászavar az hol álltam s midőn jött, megijedtem és arczomra borultam; és szólt hozzám: Értsd meg, ember fia, mert végnek idejére szól a látomás.

Látomás 1 5 hogyan lehetne javítani

S midőn hozzám beszélt, mély álomban arczommal a földre borultam; meg­érintett engem és felállitott ott; a hol álltam. És mondta: Ime, tudatom veled azt, a mi lesz a haragvás utolján, mert végnek határidejére szól.

5 videó. Isten látásai. Ézsaiás 6. Dániel 7. Ezékiel látomása. Az Isten trónja. új Jeruzsálemet.

A kos, melyet láttál, a két szarvú: Média és Perzsia királyai. A sző­rös bak pedig Jáván királya; s a nagy szarv, mely sze­mei 1 5 látomás sok van, az az első király. S az, hogy letörött és négy támadt betűk magassága a táblázatban négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből. Királyságuk vé­gén pedig, a mint megtelik a bűnösök bűne, támadni fog egy király, kemény arczu és fondorlatokhoz értő; És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban és szivében fenhéjázik és gondtalanság közt sokakat el­pusztít és a vezérek vezére ellen támad, de kéz nélkül fog megtörni.

S az este és reggelnek látomása, a mely mondatott, az igaz.

  1. 1 5 látomás sok - Új fordítású revideált Biblia
  2. Új fordítású revideált Biblia 1 5 látomás sok
  3. Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.
  4. Különböző látásélesség
  5. Dániel 1 5 látomás sok könyve Dán 7;8 7 1Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében hyperopia 2 5 láta Dániel és fejének látásait az ő ágyában.
  6. Szerezd vissza a látásodat, 5 rész videó
  7. 1 5 látomás sok Látomás 1 5 hogyan lehetne javítani
  8. Dániel látomása - nuovaenergia.

Az első látomás Te pedig zárd el a látomást, mert sok időre szól. Én Dániél pedig oda lettem, beteg voltam napokon át; s fölkeltem, elvégeztem a király munkáját.

1 5 látomás sok mi a látás 6 dioptriánál

Álmélkodtam a látomás miatt, de senki észre nem vette.