Látomás 17-kor, Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár


Ebben a házban végezte el a próféta a Joseph Smith Bibliafordítás nagy részét. A próféta júniusában kezdte ezt a munkát, amikor az Úr megparancsolta látomás 17-kor, hogy kezdjen hozzá a Jakab király-féle Biblia sugalmazott átdolgozásához.

A próféta már régen tudta, hogy a Biblia nem volt mindig egyértelmű bizonyos fontos témákban. Tudatlan fordítók, gondatlan másolók, vagy ügyeskedő és romlott papok sok hibát ejtettek benne… Figyeljétek meg [ a Zsidók ben ] lévő ellentmondásokat: »Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre«.

Ha az ember elhagyja Krisztus tanának tantételeit, hogyan szabadulhat meg a tantételek szerint? Ez ellentmondás. Nem hiszek ebben.

Én úgy fordítom, ahogy annak lennie kellene: »Annakokáért nem elhagyván a Krisztusról való látomás 17-kor beszédet, látomás 17-kor tökéletességre. Ez a visszaállított információ csodálatos fényt vet sok tanra, látomás 17-kor a Bibliában, ahogy az ma létezik, nincsenek világosan lefektetve.

A Biblia szövegének e sugalmazott átdolgozásai a Joseph Smith Bibliafordításaként ismertek. A Joseph Smith fordításból több száz részlet található ma lehetséges-e masszázzsal helyreállítani a látást Jakab király-féle Biblia utolsó napi szent kiadásában. A próféta Bibliafordítása a saját lelki látomás 17-kor és az evangéliumi igazság kibontakozó visszaállításának fontos részét képezte.

terápiás torna a látáshoz

Miközben átdolgozta az Ó- és Újszövetséget, gyakran kinyilatkoztatásokat kapott, amelyek tisztázták vagy kibővítették a bibliai részleteket. Így a próféta sok tant kapott az Úrtól, beleértve azokat, amelyek most a Tan és a szövetségek Amikor a próféta júniusában először nekilátott a Biblia fordításának, az Úr kinyilatkoztatott neki egy terjedelmes részt Mózes írásaiból.

Ez a rész lett a Nagyértékű gyöngyben található Mózes könyvének első fejezete. Azok a tanok, szertartások és ígéretek, amelyek a szabadulás tervét képezik, Joseph Smith prófétán keresztül állíttattak vissza a földre ezekben az utolsó napokban. A mennyben lezajló vita ez volt: Jézus azt mondta, hogy lesznek bizonyos lelkek, akik nem váltatnak meg; az ördög pedig azt mondta, hogy mindenkit meg tudna menteni, és a nagy tanács elé tárta terveit, akik azonban Jézus Krisztusra szavaztak.

Az intelligencia, vagyis látomás 17-kor igazság világossága, nem teremtve vagy alkotva lett, valójában nem is lehet.

  • Szédülés látászavarok
  • Szerzett látásbetegségek
  • Látomás kor - Rövidlátásom van

Honnan jött? Minden tanult ember és a hittudomány doktorai azt mondják, hogy azt kezdetben Isten teremtette; ez azonban nem így van: véleményem szerint már maga a gondolat lekicsinyíti az embert. Nem hiszem el azt a tant; én jobban tudom. Halljátok meg, ti földnek határai; mert Isten mondta ezt nekem; és ha nem hisznek nekem, az igazság nem marad el hatás nélkül… Az ember lelkének halhatatlanságáról beszélek.

látás 0 7 azt jelenti

Logikus azt állítani, hogy a lelkek intelligenciája halhatatlan, mégis van kezdete? A lelkek intelligenciájának nem volt kezdete, és vége sem lesz.

Ez logikus. Annak, aminek kezdete van, annak vége is lehet. Soha nem volt látomás 17-kor olyan, hogy ne lettek volna lelkek. Tegyük fel, hogy kettévágják: ez esetben van egy eleje, és van egy vége; de ahogy visszateszik a helyére, ismét egy örök kör marad. Így van ez az ember lelkével is.

Ezekiel könyve Ez Mikor azt mondjuk: Vezess Szent Szellem el bennünket, kérünk, az igazságra, akkor valami olyasmit várunk karizmatikusokhogy kijelenti hallható hangon, álmunkban, látomásban, hogy éppen ma mit cselekedjünk. Kihez menjünk, mit mondjunk, stb. Így IS cselekszik az Úr. Mert az Úr a Szellem. Éjszaka felriadsz és nekiállsz, vagy ülsz látomás kor.

Ahogy 1 5 a látás hány százaléka az Úr, ha kezdete van, akkor annak vége is lesz. A teremtés kezdetétől fogva minden ostoba, tanult és bölcs ember, aki azt mondja, hogy az ember lelkének volt kezdete, csak azt bizonyítja be, hogy annak látomás 17-kor is kell, hogy legyen; és ha ez a tan igaz, akkor a megsemmisülés tana is igaz lenne.

A szabadulás nagyszerű terve

Látomás 17-kor ha nekem van igazam, akkor bátran kikiálthatom a háztetőkről, hogy Istennek soha nem volt hatalma látomás 17-kor, hogy megteremtse az ember lelkét. Isten nem tudná önmagát szem és optikai látás. Az intelligencia örökkévaló, és önmagában létező tantétel alapján létezik.

Lélek marad egyik korról a másikig, és nincs teremtése. Mindazok az értelmek és lelkek, amelyeket Isten valaha is leküldött a világba, képesek a növekedésre. Az ember első tantételei Istennel látomás 17-kor önmagukban léteznek. Isten, miután lelkek és dicsőség közepette találta magát, mivel intelligensebb volt náluk, ezért helyénvalónak látta, hogy törvényeket hozzon, amelyek által a többieknek kiváltságuk lehet hozzá hasonlóan fejlődni.

Istenhez fűződő táblázat nézet vektor olyan helyzetbe hoz minket, melyben fejlődhet a tudásunk. És fontos, hogy megértsük, hogy miért vagyunk kitéve az élet és a halál viszontagságainak, valamint Isten terveit és céljait a világra jövetelünkkel, az itteni szenvedéseinkkel, és az innen való távozásunkkal. Mi a célja a születésünknek, majd a halálunknak és a távozásunknak, hogy ne legyünk itt többet? Ésszerű azt feltételezni, hogy Isten kinyilatkoztatna valamit erre a témára vonatkozólag, és ez egy olyan téma, amelyet minden másnál többet kellene tanulmányoznunk.

A boldogság nagyszerű tantétele a testtel való rendelkezésen alapszik. Az ördögnek nincs teste, és ebből áll a büntetése. Örül, ha megszerezheti az ember hajlékát, és amikor a Szabadító kivetette, azt kérte, hadd menjen bele a disznónyájba, azt bizonyítva, hogy inkább a disznó testébe bújna, minthogy egyáltalán ne legyen teste.

Amikor eljöttek ebbe a világba, és hajlékokat kaptak, meghaltak, és újra feltámadtak, és megdicsőült testeket kaptak, fölénnyel rendelkeznek azon lelkek felett, akik semmilyen testet nem kaptak, vagy nem tartották meg az első állapotukat, mint az ördög.

Ezt a tantételt a hithűek és a szorgalmasak meg tudják érteni; és mindazok, akik nem nyernek elegendő tudást ahhoz, hogy megszabaduljanak, el fognak kárhozni. A szabadulás tantétele a Jézus Krisztusról való tudás által adatik nekünk. A szabadulás nem más, mint győzedelmeskedni minden ellenségünk felett, és lábunk alá vetni őket.

  1. Milyen gyógyszer a látásra
  2. Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár
  3. FATIMA ÜZENETE, Hittani Kongregáció
  4. Jelenések Könyve kommentár

És amikor hatalmunk van ebben a világban minden ellenségünket a lábunk alá vetni, és tudásunk van ahhoz, hogy minden gonosz lélek felett győzedelmeskedhessünk, akkor meg vagyunk látomás 17-kor, mint Jézus esetében, akinek addig kellett uralkodnia, amíg minden ellenségét lábai alá nem látomás 17-kor, és az utolsó ellensége a halál volt [lásd 1 Korinthusbeliek —26 ].

Talán vannak itt olyan tantételek, amelyekre kevesen gondoltak.

Csillagképek, látomások, angyalok – mit gondoltak az univerzum titkairól a középkorban?

Senki nem nyerheti el ezt a szabadulást, csak egy hajlék segítségével. Nos, ebben a világban az emberiség természetesen önző, becsvágyó, és arra törekszenek, hogy egymás fölé kerüljenek; mégis vannak néhányan, akik hajlandók magukkal együtt másokat is felemelni. Így tehát a másik világban sokféle lélek van. Néhányan arra törekszenek, hogy kitűnjenek.

Látomás 17-kor

És ez volt Lucifer esetében, amikor elbukott. Olyan dolgokra törekedett, amelyek törvénytelenek voltak. Ezért levettetett, és azt mondják, hogy sokakat maga után vont; és büntetésének nagysága abból áll, hogy nem lesz hajléka. Az látomás 17-kor nem tudja az emberiséget arra kényszeríteni, hogy gonoszat cselekedjen, minden önkéntesen történik.

Azok, akik ellenszegültek Isten Lelkének, hajlamossá válnak arra, hogy kísértésbe vigyék őket, és akkor a menny társasága visszavonul azoktól, akik visszautasították azt, hogy ilyen nagyszerű dicsőség részeseivé váljanak.

Látás, látomás

Eliza R. Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! Melyek azok a konkrét igazságok a szabadulás tervéről és az élet céljáról, amelyekről a Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatások által tudunk?

Hogyan segítettek neked ezek az igazságok?

táblázat a látáshoz a c betűből

Hogyan tanulmányozhatjuk a szabadulás tervét? Mit tehetünk a mindennapi életünkben azért, hogy szigorúan odafigyeljünk a szabadulás tervére? Hogyan taníthatjuk másoknak a szabadulás tervét? Tekintsd át Joseph Smith tanításait a mennyei tanácsról és az örök természetünkről — Hogyan áldhat meg téged e tanok ismerete a földi életed során? Szerinted ez mit jelent?

A fatimai "titok" teológiai kommentárja Bevezetés Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza látomás 17-kor "fatimai titok" harmadik részének szövegét. A természetfölötti jelenések és jelek a történelem írásjelei. Az emberi dolgok elevenére tapintva kísérik a világ folyamatát, s a hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetik. E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: az Atya szeretetére, mely megtérést ébreszt az emberekben és megajándékozza őket a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével.

Ez az igazság hogyan befolyásolhatja azt, ahogyan szembenézel a kihívásokkal? Azt, ahogyan a saját értéked és képességeid felől érzel? Azt, ahogyan másokkal bánsz? Olvasd el a Tekintsd át Joseph Smith tanításait a fizikai test birtoklásának jelentőségéről — Hogyan befolyásolhatja ez a tudás azt, ahogyan a testünkkel törődünk?

látás hiperplázia

Gondolkozz el azon, hogy ezek a tanítások mit jelentenek neked, amikor az önrendelkezésedet gyakorlod! Hogyan állhatunk ellen sátán befolyásának? History of the Church, —58; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith John Nuttall, —, L. History of the Church, ; Joseph Smith History of the Látomás 17-kor, —12; nagybetűk korszerűsítve; Joseph Smith William Clayton idézete alapján, amelyben beszámol Joseph Látomás 17-kor egy dátummal ellátatlan beszédéről, Nauvoo, Illinois; Látomás 17-kor.

History of the Church, —88; Joseph Smith History of the Church, —51; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith History of the Church,lábjegyzet; az Első Elnökség és a főtanács az Ohio állambeli Kirtlandtől nyugatra élő szenteknek írt leveléből, William P.

History of the Church, ; szögletes zárójelben lévő szavak eredetiek; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith History of the Church, ; írásjelek korszerűsítve; Joseph Smith Snow beszámolója alapján.