Filozófiai világnézet. RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET


Természetes ez, hiszen az ilyen kritikus korszakokban ugyan hova fordulhatna a belátóbb ember útmutatásért mint a gondolat tiszta világához. A filozófia a kultúra lelkiismerete és öntudata és ha valahonnan remélhetjük a kultura fejlődésének katasztrofális meggyorsulása következtében beállott káosz tisztulását, akkor az bizonyára lelkiismeretének és öntudatának forrásától várható.

RAVASZ LÁSZLÓ: A VILÁGNÉZET

Ez az adventi hangulat magával hozza, hogy a filozófia, mint filozófiai világnézet racionalitás szorosabb kapcsolatba kerül a szellem irracionális erőivel és kívánkozásaival, olyan területekkel, amelyek elsősorban - a legszélesebb értelemben vett - vallásos érzéseket illetik. Előtérbe kerül a világnézet kérdése. Sajnos, ennek az általános várakozásnak, kívánkozásnak és a vele párosuló jóhiszeműségnek sok illetéktelen vámszedője akad.

  • Filozófia – Wikipédia
  • Friedrich Nietzsche A nyugati filozófia egyes önálló területei diszciplínák a különös kérdésfeltevések és a tárgykör alapján a következőképp különülnek el: Metafizika — gör.
  • A világnézet tisztán és a maga befejezett formájában filozófiai rendszerekben jelentkezik.
  • Ez a szócikk szaklektorálásratartalmi javításokra szorul.

Csak úgy burjánzik az elméletalkotás, a nagy talányok könnyed megfejtése, a népszerűsítés, a nagy közönség tájékoztatása: valami útszéli filozofálgatás olyanok részéről, akiknek soha életükben semmiféle közük nem volt a filozófiához és az igazi világnézet kérdéséhez.

Ezek az alkalmi bölcselők kettős kárt tesznek.

akit látásgyakorlatok segítenek a gyengénlátó pupillák kitágultak

Egyfelől diszkreditálhatják a filozófiát a józanabb kritikájú laikus előtt, másfelől megzavarják a könnyenhívők fejét. A látás életdinamikája így meggondolva ismerjük fel igazán az olyan könyvek jelentőségét, mint a Tankó Béláé.

myopia egy szem gyakorlása milyen látásvakság

A valódi szaktudósok egyik legkitünőbbike szólal itt meg, hogy filozófiai világnézet nagy kérdései körül kalauzoljon. A világnézet kérdése, a vallás és metafizika, filozófiai világnézet teológia tudományossága, vallás és művészet: ezek azok a témák, amelyekről az összegyüjtött értekezések egyik fele szól. A másik fele Kant, Hegel, Pascal, Bergson filozófiájáról értekezik és - a magyar irodalmi emberek előtt különösen érdekkeltően - Greguss Filozófiai világnézet mint esztétikusról. Tankó Béla kiválóan arra való tudós, hogy a nagyközönséghez is szóljon.

látás nincs kontraszt torna az életkorral kapcsolatos látás javítása érdekében

Gondolatvilága telve élettel és nála az ész birodalma egészen szoros kapcsolatban áll a vallásos érzésekkel és művészi hajlamokkal. Egy teljes és harmonikusan kibontakozott emberi szellem szól hozzánk és szilárd gondolati alapokat kínál a mai káoszban. És gondolatait csak még vonzóbbá teszi művészi, meleg és előkelő stílusa.

  1. Látás 47 után
  2. Világnézet – Wikipédia
  3. Joó Tibor: A VILÁGNÉZET KÉRDÉSE ÉS MÁS TANULMÁNYOK Tankó Béla könyve
  4. Materialista világnézet I. [antikvár]

Örömmel kell megjegyeznünk, hogy a könyvet a debreceni egyetem diákjainak Bethlen Gábor Köre adta ki, ellenben a Corvin-nyomda silány, sajtóhibáktól hemzsegő kiállítása a legsúlyosabb ítéletre is méltó.