Mi a dinamikus látásélesség, Dinamikus látásélesség hogyan fejlődik


Látták: Átírás 1 A dinamikus véletlen pont korrelogram által kiváltott potenciálok - - Doktori értekezés Írta: Erdősné Dr. Szolcsányi János akadémikus A Programvezető: Prof.

kész dioptriás szemüveg új látás amblyopia

Lénárd László akadémikus Témavezető: Dr. Elméleti háttér Fő jellemzője, hogy csak két szemmel, azaz binokulárisan tekintve és jó binokuláris funkcióval rendelkező egyének számára percípiálható, csak ilyen egyéneknél vált ki detektálható elektromos választ az agyban DRDC-VEP. A küklopszi terminológiát Julesz Béla vezette be. Ő alkotta meg e stimulusokat is. A küklopszi szem a két szem között, a fej középvonalában elhelyezkedő, térlátásra alkalmas virtuális szemnek tekinthető, mely már a két szemből jövő információkat összegzi.

A küklopszi stimulusok tehát ezt a virtuális szemet ingerlik. Feltétele azonban, hogy a két szemből két egyformán éles, egymással kompatibilis képi információ érkezzen az agyba.

Progresszív szemüveglencsék

Bizonyos esetekben ez sérülhet pl. Hosszútávon célunk lenne Julesz DRDC stimulusának alkalmazása a gyakorlati elektrofiziológiában a népbetegségnek számító amblyopia szűrésére. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a csecsemők nem kis felnőttek, kiváltott válaszaik szempontjából sem. Tudjuk pl. Ezeket a változásokat a vizuális elektrofiziológiában a latenciák csökkenésében, fázisok eltolódásában figyelhetjük meg Brecelj mi a dinamikus látásélesség A csecsemők kontrasztérzékenysége kisebb, és a felbontóképességük is csak mintegy a 6.

Térlátásuk egy adott időben - átlagosan hónapos korban - alakul ki, és fejlődése során a diszparitás-érzékenység fokozódik, azaz a sztereo-látásélesség javul, a felnőtt szintet hónapos korra éri el Birch and Petrig Ahhoz, hogy gyermekeket vizsgálhassunk, fejlődésüket nyomonkövethessük, a stimulus paraméterek beállításait alaposan meg kell fontolnunk.

A legnagyobb problémát a gyermekek kisebb kontrasztérzékenységében láttuk, mely alapján célunk a mi a dinamikus látásélesség kontrasztérzékenységének meghatározása volt, azaz a kontraszt csökkentésének hatását megvizsgálni az agyi DRDC-VEP jelekre.

Másik fontos kérdés az volt számunkra, hogy a módszerhez használt vörös-zöld szűrök által okozott luminancia csökkenés befolyásolja-e a DRDC válaszok kiválthatóságát. Keveset tudunk továbbá e küklopszi stimulust feldolgozó idegi folyamatokról, kortikális struktúrákról.

Kísérleteink tehát a binokuláris információ feldolgozási mechanizmusainak jobb megértéséhez is vezethetnek. Julesz Béla 5 6 I.

A binokuláris látás három hierarchikusan egymásra épülő szintjét fogalmazta meg: 1 szimultán percepció, melyben mindkét szemből egy adott, azonos időpillanatban kell a két éles és kompatibilis képnek az agyba érkeznie 2 binokuláris fúzió a két kép egymásnak való megfeleltetéseés 3 sztereopszis Worth Klinikai evidenciákkal rendelkezünk ezen funkciószintek szelektív elégtelenségére, melyek mérhetőek is pl.

Worth féle 4-es teszttel.

A dinamikus véletlen pont korrelogram által kiváltott potenciálok - PDF Free Download

Annak ellenére, hogy a modell klinikai relevanciája megkérdőjelezhetetlen Morale et alaz egyes szintek neurofiziológiai háttere nem tisztázott. A térlátással, e három szinttel kapcsolatos néhány alapvető fogalmat, ill. A geometrikus teória szerint mi a dinamikus látásélesség a látóteret vízszintes síkra egyszerűsítve - amikor a megfigyelő egy adott pontot fixál, akkor meghatározható, hogy a két szem optikai középpontján és a fixációs ponton áthaladó körön lévő tárgyak automatikusan a retina ún.

A szem optikai középpontját a fej medián vonalában ábrázolt küklopsz szemnek képzeljük el 1. A kört Vieth Müller körnek hívjuk, amely tulajdonképpen nem pontosan kör, hanem ellipszis, a valóságban pedig egy végtelen keskeny görbült síkfelszín.

E képzelt ellipszist empirikus horopternek nevezték el. Különböző fixált távolságokhoz természetesen más-más horopter tartozik. Identikus retinális pontoknak nevezzük azokat a pontokat, melyek fiziológiásan ugyanazzal a kortikális területtel vannak összeköttetésben. A horopteren lévő tárgyak pontjai egy pontnak látszanak, mert e pontok a retina ezen identikus pontjaira vetülnek.

Azon tárgyak, amelyek az empirikus horoptertől távolabb vagy közelebb helyezkednek el, nem identikus retina pontokat, hanem ún. Háromdimenziós tárgyaknak tehát lesznek olyan komponensei, amelyek e vonal elé vagy mögé esnek, ezért minden háromdimenziós tárgy nem identikus retinaterületet is stimulál. Az agynak van meg azon képessége, hogy összeolvassza, egyesítse a képeket, amelyek a nem identikus mi a dinamikus látásélesség esnek.

A vizuális tapasztalat hatása a sztereolátás fejlődésére

Azt is leírták továbbá, hogy az 6 7 egyik szem adott retinapontjához nemcsak egyetlen identikus retinapont, hanem egy ún. Ahol ez a fúzió tehát még lehetséges, hívjuk Panum fúzionális területnek, ez a finom sztereopszis tere Birch and Petrig Vastagságát a mélységi felbontóképesség adja: konstans fixációs távolság mellett annak a minimális és maximális tárgytávolságnak a különbsége, melyeknél a tárgyakat még éppen azonos távolságra levőnek látjuk a szemtől.

Egy méter fixációs távolságnál ez kb. Az ezen a területen belüli diszparát retina képmásokat központi idegrendszerünk fúzionálja és az itt lévő tárgyak egy binokuláris képben még sztereoszkópos látvánnyal társulnak. A pont a horoptertől távolabb helyezkedik el, így binazális képet ad. B pont a horopter előtt helyezkedik el, így bitemporális képet ad. A és B pontokat kettősen látjuk, ha a mi a dinamikus látásélesség zöld pontra nézünk.

A Panum fúzionális terület kiszélesíti a központot, és megfelel a centrális retina, macula környékének, így kis receptív mező és nagy felbontás jellemzi. Ezzel szemben a perifériás retina nagyobb receptív mezőkkel, kisebb felbontással bír és a horoptertől való nagyobb eltéréseket is megenged Wright K.

A durva sztereopszis tere a finom sztereopszis régióján innen és túl van. A fúzionális területen kívülre eső tárgyak tehát olyan retina területekre vetülnek, amelyek már 7 8 annyira nem identikusak - annyira diszparátok- hogy nem tudnak fúzionálni, így kettősképet eredményeznek, fiziológiás diplópiát okoznak.

A mindennapi életben a diplópia azonban rendszerint észrevétlen marad, mert létezik egy binokuláris szupressziós mechanizmus, amely a diszparitás nagyságával fokozódó mértékben a kettősképeket elhalványítja, tudatosulásukat megakadályozza. Belőlük - a durva sztereopszis folyamataként - a távolabb ill. Láthatóvá tehetjük fiziológiás diplópiánkat, ha fixálunk egy tárgyat, pl.

Ilyen esetben érzékelhetjük, hogy nem fixált ujjunkat kettősen látjuk.

Dinamikus hatha jóga Mónival (62 perc)

Az éppen fixált ujjunk jelenti a centrális fixációs pontot, az adja meg az empirikus horoptert és stimulálja a két macula identikus pontjait, míg a másik ujjunk stimulálja mi a dinamikus látásélesség túlságosan diszparát pontokat bitemporálisan, vagy binazálisan. A nem fixált ujj az empirikus horopteren két pontként jelenik meg, ezt a két pontot látjuk, homályosan, - hiszen a perifériás retinaterületekre vetül.

Optikailag úgy tűnnek fel e pontok, hogy a sík előtt lévő pont a látás plusz kezelve kereszteződés után két mi a dinamikus látásélesség látható a horopteren, így mi a dinamikus látásélesség jobb szemünket csukjuk be, a bal oldali homályos pont tűnik el, a távolabb elhelyezkedő pont pedig keresztezetlenül 2 pontként látszik a horopterünkön, így a jobb szemünk behúnyásákor a kettőskép jobb oldali tagja tűnik el Bálint Abszolút és relatív diszparitás: Az arcon a szemek horizontálisan szeparált elhelyezkedése eredményezi azt, hogy a környező világ tárgyait a két szem különböző nézőpontból látja.

Bizonyos pontok a térben tehát a retina különböző területeit stimulálják, diszparát retinapontokat. A különbözőséget, melyben a két retinára eső kép, egymásnak nem megfelelő retinaterülteteket ingerel, mi a dinamikus látásélesség diszparitásnak. Nagy kihívás az agy vizuális rendszerének, hogy legyőzze ezt a diszparitást, az azonban ki is használja azt. Binokuláris látásunknak nagyon precíznek kell lennie: a központi idegrendszernek fel kell tudni ismerni a két szem közötti oly kis különbséget is, amely egyetlen fotoreceptor szélességénél is kisebb.

Az ilyen finom különbségek megállapításához pontos összehasonlításra és párosításra van szükség az egymással korreszpondáló helyeken a két retinára érkezett képben. Egy pont B abszolút diszparitásának nevezzük a két szembe való vetülése közötti különbséget, amely abból adódik, hogy egy mi a dinamikus látásélesség pontra A való fixálás 8 9 esetén - amely a foveára vetül mindkét szemben ezen nem fixált B pontunk képe a retinán a két szemben a mi a dinamikus látásélesség eltérő távolságú helyekre vetül 2.

Ha erre a B pontra szeretnénk tekinteni, akkor annak a foveára való élesítéséhez a két szemnek eltérő mértékben kellene rotálódnia. Ezen két rotálódás közötti szög különbsége tehát nem más, mint az eredeti nem fixált B pont vetülete és az egyik ill. A fixált pont abszolút diszparitása értelemszerűen nulla. Két pont relatív diszparitása megadható az egyik pl.

Ebben az esetben B pont abszolút diszparitása pedig megegyezik A mi a dinamikus látásélesség B pont relatív diszparitásával. Akkor is kiszámítható azonban a relatív diszparitás, ha egy harmadik pontot, fixálunk - ezzel kiküszöbölhető a fovea, mint viszonyítási pont - úgy, hogy a pontpár B és C bal ill. A horopter pontjainak abszolút diszparitása nulla - egymással megegyező, tehát relatív diszpritásuk is nulla. A nem fixált B pont vetülete és az egyik ill.

Relatív diszparitást megkaphatjuk, ha a pontpár B és C bal ill. B F A F A Abszolút diszparitás: a foveához képest α β B B A F B F Relatív diszparitás: két pont között δ γ A 9 10 Neuronális háttér Az emlős látórendszer hierarchikusan egymásra épülő idegi struktúráiban egyetlen vizuális sejt binokuláris inputot, mely a térlátáshoz nélközhetetlen, csak a primer látókéreg ún.

  • Dioptriák látássérülés esetén
  • Látáskorrekció A lakosságot leggyakrabban érintő szemészeti elváltozások, betegségek.
  • Ezen az oldalon: A szem dominanciája és más készségek Keresse meg domináns szemét Az optimális atlétikai teljesítmény javításának módjai a sporttól függően változóak lesznek.
  • A vizuális tapasztalat hatása a sztereolátás fejlődésére - PDF Ingyenes letöltés

A primer látókéreg további sejtrétegeiben, továbbá a prestriátális, parastriátális és inferotemporális kéregben a sejtek binokularitása általánosan érvényes sajátság, bár a két szem monokuláris válaszának nagysága rendszerint eltérő. Azt a szemet, mely felől a vizsgált kérgi sejt jobban válaszol, domináns szemnek tekintjük. A neuronok szemdominanciája különböző mértékű, kezdve a teljes dominanciától - monokuláris neuronok - a binokuláris ekvilibriumig.

A primer látókéregben fél mm távolságra vannak egymástól az okuláris dominanciaoszlopokat kirajzoló jobb, ill. A kortikális látómező V1 V2 binokuláris sejtjei mind a vertikális, mind a horizontális diszparitásokra érzékenyek.

Azt feltételezik, hogy ezek a sejtek vesznek részt egy olyan neurális mechanizmusban, amely a mélységérzékeléshez és korrekt szemmozgáshoz szükséges információk továbbításáról gondoskodik Chino et al A dominanciaoszlopokat 5 órával a halál után citokrom oxidáz eljárással tették láthatóvá. A sötét régiók mi a dinamikus látásélesség jobb szemhez tartozó területeket, a nyíl a vakfoltnak megfelelő kortikális területet jelzi.

Baloldalon a fovealis, jobb oldalon a periféria felől érkező információk kerülnek feldolgozásra. A kép forrása: Adams et al 10 11 Az okuláris dominanciaoszlopok kialakulása A binokuláris fejlődés kérgi neuronális alapjait macskákon és majmokon LeVay et al tanulmányozták. Kezdetben a két szemből jövő afferensek a terminális ágakkal egymáshoz keverednek a striátális kéreg negyedik rétegében majomban 4Cs a kéreg sokkal nagyobb területét szövik át, mint az érett állatban.

Az egy-egy szemből érkező talamostriátális axonok topografikusan oszlanak el, kirajzolva egymásnak megfelelően a retina térképét. Baloldal: mindkét szemből érkező genikulostriátális afferensek szinaptizálnak a IV. Jobb oldal: genikulostriátális afferensek különválasztódnak aszerint, hogy melyik szemből érkeznek, következésképpen a IV.

Primitív binokularitás esetén a tranzíció ld. Az érés során, a későbbi dominancia oszlopoknak megfelelően az egyik szemhez tartozó genikulokortikális afferensek elágazódásai csíkszerűen visszafejlődnek, helyet adva a másik szemhez tartozó 2 százalékos látás afferensek számára.

Ez a visszafejlődés majomban 6 hetes korban befejeződik, de az elkülönítési folyamat nem áll le. Ezután axonelágazódások nőnek ki a már kialakult dominancia oszlopokon belül, s ezen új elágazódások további funkcionális látás-helyreállítási műtét kockázata folyamatokhoz járulnak hozzá Bálint Az axonok elkülönülése már prenatális korban megkezdődik, de posztnatálisan halad tovább az okuláris dominania-oszlopok kialakulását eredményezve.

Macskák viselkedésében a mérhető sztereopszis ugyanabban a korban jelentkezik először, 11 12 mint amikor az anatómiai okuláris dominancia oszlopok kialakulnak. Az elkülönülés legvalószínűbben egy aktív, a közönséges posztszinaptikus célpontokért folyó versengési folyamat során alakul ki. Emberben tudjuk, hogy már az első néhány posztnatális hónapban elkezdődik a kolumna-elkülönülés. Ez a szegregáció szükséges, de nem elégséges a sztereopszis kialakulásához. Nagyfokú szinaptikus proliferáció figyelhető meg csecsemőknél a Azt is kimutatták hogy a striátális kéregben ez a szinaptikus proliferáció szükséges a diszparitás detektálásához, a gátló tényezők fejlődéséhez - mi a dinamikus látásélesség a vizuális funkciók éréséhez.

Hickey A gyors melyik vonal 100 nézet fejlődés szakasza sérülékeny periódus, nagyban befolyásolják környezeti események, így előfordulhat, hogy az egyik szem okuláris dominancia oszlopai kiszélesednek és átveszik a másik szem ezen oszlopainak helyét. Távolságneuronok A háromdimenziós térben lévő tárgyak egymástól való távolságának a horizontális diszparitásokból való meghatározásához szükséges tudni a fixációs távolságot.

A Brodman Ezeket az idegsejteket távolságneuronoknak hívjuk.

jobb látásélesség amelytől a látás nagyon romlik

A finom sztereopszis távolságneuronjainak fele pontosan a fixációs távolságban lévő vizuális ingerre reagál - jó a fixálás neuronok - a többi pedig a fixációs távolságban és ennél éppen csak egy kicsit rövidebb - közelsejtek - vagy a fixációs távolságban és ennél kicsit távolabb - távolsejtek - lévő tárgyak esetén működik. Optimális tárgytávolság esetén egyes sejteknél facilitáció, másoknál gátlás jön létre, ha az ingert mindkét szemmel látja a majom. Ehhez igen pontosan kell az inger lokalizációjának követnie mi a dinamikus látásélesség horoptert, ettől csak kevesebb, mint fok látószögű eltérés - diszparitás - lehetséges.

A közel és távolsejtek tehát a finom sztereopszis régiója határainak, azaz a horopter vastagságának kijelölésére alkalmasak. A távolságneuronok további csoportját a valódi diszparátsejtek alkotják.

Működésük abban tér csak el a fenti sejtek működésétől, hogy jóval tágabb tárgytávolság-határok között - tehát a durva sztereopszis régiójában - reagálnak vizuális ingerekre. Ezek a távolabbsejtek és közelebbsejtek. Működésük a kettőskép-szupressziós mechanizmus aktivációjával függhet össze Bálint A fixációs pont képe a két retinán a megfelelő pontra érkezik és definíciószerűen nulla a diszparitása.

Minden nulla abszolút diszparitású pont a fixációs ponton és a két szem, a két lencserendszer középpontján átmenő körre esik, ahogy az 1. Minden más pont nem az egymásnak megfelelő helyekre vetül a két retinán és nem nulla a diszparitása.

A diszparitás nagyságát általában látószög terminussal fejezzük ki. Jobb oldalon a vizuális kéreg egy binokuláris sejtjének diszparitásra hangolási görbéjének a látás halad rajza látható.

Három retinális stimulus-konfigurációt mutat.

tiszta látást akarok homályos látás a fizikai erőfeszítéstől

Ezek a térben egy olyan pontnak felelnek meg, amely a fixációs ponttól közelebb, ott és attól távolabb helyezkedik el. Vannak tehát neuronok, amelyek specifikusan reagálnak mi a dinamikus látásélesség binokuláris mélység percepcióra: preferált binokuláris diszparitásnak megfelelően erőteljesebben tüzelnek, azaz ún. Számos egysejtelvezetéses kísérlet makákó majmokon alátámasztotta, hogy diszparitás érzékeny sejtek találhatóak a V1 striatális kortex -ben, V2, V4 ventrális extrastriatalis és a dorzális extrastriatális területeken, mint V5, vagy MT.

Érdekes, hogy V2 sokkal kiterjedtebb diszparitás-sávra hangolt, mint V1 sejtei. A négy vizsgált kortikális régió sejtjeinek nincs ugyanazt a vizuális excentricitás sávot lefedő receptív mezeje Cumming and DeAngelis ; Tanabe et al Az is ismert, hogy bizonyos hisztológiai tulajdonsággal bíró, mint pl. A legegyszerűbb hipotézis szerint a V1-ben bekövetkező binokuláris interakciók miatt alakul ki ezen összes kérgi mező diszparitás-tartománya.

A dinamikus véletlen pont korrelogram által kiváltott potenciálok

Amióta tudjuk, hogy a primer vizuális kortex az első olyan állomás a látópályán belül, ahol egy azon neuron információt kap mind a bal, mind a jobb szemből, úgy véljük, a binokuláris diszparitás megfejtése itt kezdődik.

Két fő mechanizmus létezik a binokuláris diszparitás dekódolására. A receptív mezők helyzetének különbsége a 13 14 két szemben és a receptív mező profilok közötti különbségek a két szemben: a pozíció diszparitás és fázis diszparitás.

Feltérképezték a jobb és bal szem egyes sejtjeinek receptív mezejét, azt találták, hogy a nagy binokuláris diszparitások dekódoláshoz a pozíció különbségek maximuma túl kismértékű. A fáziskülönbségek ellenben a binokuláris diszparitás széles skáláját fedik le és orientációtól, ill.

A pozíció különbségek alapján történhet a nagy térbeli frekvenciák dekódolása Anzai et al Az antikorreláció feldolgozása Parker A térlátás három egymásra épülő szintjeiben a fúzió szintje körül kell keresnünk a binokuláris korrelációt, melyben a retinális képek pontról-pontra összepárosítása során mi a dinamikus látásélesség tökéletesen egyező mintázatot talál az agy.

A binokuláris antikorrelációban, mint a DRDC stimulusban is, ellentétes kontrasztjeleket vetítünk a két szembe: minden fényes pont az egyik szemben sötét pontnak felel meg a másik szemben és vica versa 6.

A sport vizuális készségei otthoni gyakorlatok - Egészség -

Az általunk is alkalmazott RDC-k esetén, amelyekben az egész képernyőt kitölti ez a mátrix, egy sztereoszkópos ürességet láthatunk. Az antikorreláció perceptuális hatása drámai: mintha a képernyő kilyukadt volna. Ez a mintázat alkalmas arra, hogy a binokuláris vizuális utak különböző szintjeit szimultán percepció, fúzió, sztereoszis elkülönítse.

Random pont sztereogramok RDS esetén az adott sztereoszkópos mélység eltűnik az antikorreláció alatt Read and Eagle Cogan et al ; Cumming et al Cogan et alez azt eredményezi, hogy az adott központi régió nem különíthető el a környezetétől. Megfigyelték, hogy sok binokuláris neuron szelektíven válaszol az antikorrelált stimulusra, fordított hangolási görbét mutatva binokuláris diszparitásokra Cumming and Parker ; Takemura et al A korrelált stimulusok esetén maximális válaszokat létrehozó diszparitás antikorrelált stimulusok esetén a leggyengébb választ indukálja.

Evidencia tehát, hogy ezen binokuláris neuronok által végrehajtott alapvető számítás a korreláció detekció egyik formája Neri et al